Vlaanderen

CO 1334 van 9 oktober 2001 - KB van 19 juli 2001 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art.56 §2 KBW

Tabs

Top