Vlaanderen

CO 1385 van 18 november 2010 - Wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel - Wijziging van Art. 62 KBW

Tabs

Top