Vlaanderen

CO 1387 van 13 december 2011 - KB van 1 september 2011 tot opheffing van Art. 17 van KB van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt

Tabs

Top