Vlaanderen

CO 1391 van 3 juli 2013 - Art. 170bis KBW: onderrichtingen inzake aan- of verkoop van onroerende goederen

Tabs

Top