Vlaanderen

CO 1414 van 11 mei 2017 - Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen (voormalige faillissementsverzekering)

Tabs

Top