Vlaanderen

CO 319 van 7 november 1947 - Toepassing van Art. 50ter van de wet - Verhoogde gezinsvergoedingen voor invaliden (uittreksel)

Tabs

Top