Vlaanderen

CO 703 van 9 oktober 1963 - De dagen waarop vervolmakingscursussen worden gevolgd, worden gelijkgesteld met arbeidsdagen

Tabs

Top