Vlaanderen

CO 861 van 7 november 1969 - Wet van 4 juli 1969 - Dienstplichtigen en gewetensbezwaarden (uittreksels)

Tabs

Top