Vlaanderen

CO 911 van 7 april 1972 - Nieuwe uitzondering op de onvatbaarheid voor beslag van de gezinsbijslag, ingevoerd bij Art. 14 Wet van 9 juli 1971 houdende wijziging van Wet van 2 april 1965 tot wijziging van Wet van 27 november 1981 op de openbare onderstand

Tabs

Top