Vlaanderen

MO 463 van 29 september 1988 - Toekenning van kinderbijslag ten behoeve van de radio-officier die een stage doorloopt om in een ambt te worden benoemd - Toepassing van Art. 62, §4 van de SWKW

Tabs

Top