Vlaanderen

MO 422 van 27 september 1983 - Art. 51, 4e lid van de SWKW - Provoogd, datieve voogd, testamentaire voogd - Kind geplaatst door bemiddeling van een beschermingscomité der zedelijk verlaten kinderen

Tabs

Top