Vlaanderen

MO 357 van 14 februari 1979 - Toepassing van KB nr. 29 van 15 december 1978 tot wijziging van de SWKL en KB nr. 48 betreffende de toekenning van gezinsbijslag aan gedetineerden (uittreksel)

Tabs

Top