Vlaanderen

MO 335 van 8 juni 1976, MO 338 van 19 juli 1976 en MO 360 van 21 juni 1979 samengevoegd - KB van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt

Tabs

Top