Vlaanderen

MO 312 van 14 januari 1975 - Addendum van 20 februari 1997 - Erratum van 7 maart 1997 - Kinderbijslag voor werknemers door hun werkgever naar het buitenland gezonden - Vervanging van de omzendbrief nr. 191 van 22 maart 1963

Tabs

Top