Vlaanderen

MO 290 van 21 december 1973 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van de SWKW (uittreksel)

Tabs

Top