Vlaanderen

MO 594 van 26 april 2006 - KB tot wijziging van Art. 47, §2, KBW en KB van 28 maart 2003 tot uitvoering van de Art. 47, 56septies en 63 KBW en van Art. 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002

Tabs

Top