Vlaanderen

MO 584 van 11 juni 2004 - Gevolgen van het statuut van onthaalouders aangesloten bij een erkende en gesubsidieerde onthaaldienst ten aanzien van de toepassing van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van de Art. 42bis en 56, §2 van de SWKL

Tabs

Top