Vlaanderen

MO 572 van 3 augustus 2001 - Kinderbijslag voor ontvoerde kinderen - Algemene afwijking overeenkomstig Art. 52, 3e lid van de SWKL (GW) en de toepassing van Art. 69 van de GW - Addendum van 7 maart 2002

Tabs

Top