Vlaanderen

MO 565 van 31 mei 1999 - KB van 29 april 1999 tot wijziging van KB van 3 mei 1991 tot uitvoering van de Art. 47, 56septies, 62, §3 en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van Art. 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen

Tabs

Top