Vlaanderen

MO 562 van 7 mei 1999 - Wijziging van de Art. 44 en 44bis van de SWKL door de wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen - Verhoging van de leeftijdsbijslag voor de kinderen van minstens 18 jaar (uittreksel)

Tabs

Top