Vlaanderen

MO 550 van 10 juni 1997 - Gemengde loopbaan en samenloop met zelfstandige rechthebbenden, toepassing van de Art. 59 en 60, §3, 3°, c van de samengeordende wetten, in geval van bijzondere situaties van toekenning

Tabs

Top