Vlaanderen

MO 533 van 16 februari 1994 - Art. 173 quater en 173 quinquies van de SWKL - Werkwijze die de bewijskracht garandeert van de reprodukties van de informatiegegevens verstrekt door het Rijksregister van de natuurlijke personen

Tabs

Top