Vlaanderen

MO 523 van 18 mei 1993 - Aanwijzing van de bijslagtrekkende, wat de niet in Art. 69, §2 G.W. bedoelde minderjarige kinderen betreft, die niet bij hun ouders verblijven

Tabs

Top