Vlaanderen

MO 522 van 27 april 1993 - Beroep op de toegankelijke informatiegegevens van het Rijksregister - Vrijstelling van mededeling van de wijzigingen die invloed hebben op het recht op kinderbijslag

Tabs

Top