Vlaanderen

MO 484 van 23 juli 1990 - Richtlijnen i.v.m. de programmawet van 22 december 1989, in aansluiting bij omzendbrief nr. 479 (uittreksel)

Tabs

Top