Vlaanderen

MO 483 van 5 juni 1990 - Geboortebewijzen afgeleverd door het gemeentebestuur om het kraamgeld te verkrijgen. Omzendbrief van 1 april 1990 aan de dames en heren burgemeesters

Tabs

Top