Vlaanderen

10 augustus 2005 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt (BS 19.8.2005)

Tabs

Top