Vlaanderen

19 maart 1996 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 30.3.1996) (Opgeheven)

Top