Vlaanderen

4 februari 1997 - Koninklijk besluit tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid (BS 3.4.1997)

Tabs

Top