Vlaanderen

5 oktober 2006 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het " Centre hospitalier universitaire de Liège " en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 20.11.2006) + Erratum (B.S. 21.12.2006)

Tabs

Top