Vlaanderen

Informatienota 2001/1: - Gehandicapte rechtgevenden ouder dan 21 jaar. - Toepassing van het niet-geïndexeerde bedrag voorzien in art 47bis KBW.

Tabs

Top