Vlaanderen

Informatienota 1996/7: - Verbreking van het leercontract van een jongere die niet langer onder de toepassing van art. 62, §1 G.W. valt. - Verder recht op kinderbijslag in de zomervakantie.

Tabs

Top