Vlaanderen

Informatienota 1996/5: - Adoptiepremie. - Een in het buitenland verrichte adoptie wordt in België overgedaan.

Tabs

Top