Vlaanderen

Informatienota 1995/8: - Aanwijzing door de bevoegde overheid van de bijslagtrekkende van het derde deel van de kinderbijslag in geval van plaatsing.

Tabs

Top