Vlaanderen

Informatienota 1994/12: - Bepalen van de zevende maand werkloosheid wanneer de eerste twee dagen van de maand waarin de werkloosheid aanving niet vergoed werden omdat het een feestdag en daaropvolgend een zondag betrof.

Tabs

Top