Vlaanderen

Informatienota 1995/4: - Het aan de deeltijdse leerplicht onderworpen kind. - Uitzondering op het recht om een winstgevende activiteit uit te oefenen waarvan de bezoldiging een bepaald bedrag niet overschrijdt: het geval van jongeren aangeworven met een industriële leerovereenkomst

Tabs

Top