Vlaanderen

Informatienota 2000/1: - Termijn voor het indienen van een vordering bij de arbeidsrechtbank. - Verjaringstermijn van het recht om terugbetaling te vorderen van kinderbijslag die ten onrechte betaald is ingevolge frauduleuze handelingen of valse of bewust onvolledige verklaringen.

Tabs

Top