Vlaanderen

MO 482 van 5 juni 1990 - Geplaatste kinderen: toepassing van de artikelen 51, §3, 7° SWKL - gevolgen van de verlaging tot 18 jaar van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid (opgeheven door de MO 509 van 6 maart 1992)

Tabs

Top