Vlaanderen

MO 527 van 7 juni 1993 - Tweede addendum van 15 februari 2001 - Kinderen geplaatst in een gezin door bemiddeling van een dienst voor plaatsing in gezinnen of door bemiddeling van een adoptiedienst of -instelling - Art. 51, §4 van de SWKL

Tabs

Top