Vlaanderen

MO 525 van 7 juni 1993 - KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §6 van de SWKL - Jonge werkzoekenden die gedurende de wachttijd een beroepsopleiding volgen die vergoed wordt - Recht op kinderbijslag

Tabs

Top