Vlaanderen

1 september 1969 - Koninklijk besluit tot inrichting van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (BS 19.9.1969)

Tabs

Top