Vlaanderen

10 maart 1964 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een mindervalide kind moet voldoen om de kinderbijslag te genieten bij toepassing van artikel 47 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers (BS 20.3.1964)

Tabs

Top