Vlaanderen

19 augustus 1969 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een stage maakt om in een ambt te kunnen worden benoemd (BS 17.10.1969, err. BS 7.11.1969)

Tabs

Top