Vlaanderen

21 mei 1964 - Koninklijk besluit tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika (BS 26.5.1964) - uittreksel

Tabs

Top