Vlaanderen

22 november 1932 - Koninklijk besluit houdende instelling en inrichting van een bijzondere kas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid (BS 1.12.1932) (Opgeheven)

Tabs

Top