Vlaanderen

3 december 1930 - Koninklijk besluit houdende instelling en inrichting van bijzondere kassen voor gezinsvergoedingen (BS 17.12.1930)

Tabs

Top