Vlaanderen

4 juli 1969 - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van gezinsbijslag ten behoeve van het gehandicapte kind bedoeld bij artikel 56septies van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 12.7.1969)

Tabs

Top