Vlaanderen

5 april 1938 - Koninklijk besluit houdende verlaging, ten aanzien van de daarin genoemde gezinstoelagencompensatiekassen, van de minima gesteld bij het 3° onder artikel 8 van de wet van 4 augustus 1930 (BS 4.5.1938)

Tabs

Top