Vlaanderen

8 oktober 2014 - Koninklijk besluit tot vastelling van de wijze waarop het personeel van het fonds voor collectieve uitrustingen en diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag overgedragen wordt aan de Gemeenschappen (B.S. 10.12.2014)

Tabs

Top