Vlaanderen

8 februari 1995 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het fonds voor collectieve uitrusting en diensten de financiële middelen, bedoeld in artikel 15, §2, tweede lid, van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992 en in artikel 23, §1 van de wet van 3 april 1995 houdende de maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, besteedt aan de toekenning van subsidies betreffende projecten voor opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar (BS 11.4.1995)

Tabs

Is updated: 
Archive
Top